Provádíme čištění součástí strojů od karbonových úsad a od znečištění přepálenými mazivy. Typické oblasti naší činnosti jsou součásti motorů a spalovacích agregátů, olejové filtry, součásti olejových transformátorů atd. Navracíme pohyblivost kloubovým soustavám, které jsou vlivem karbonových a olejových úsad nepohyblivé a komplikují provoz daného zařízení. Na základě konzultace a zkoušky jsme schopni čistit i úsady vzniklé z rostlinných a některých syntetických olejů. Čištění provádíme v našich dílenských podmínkách, znečištěné díly poté přivážíme zpět zákazníkovi.